dr hab. n. zdr. Barbara Wizner

Koordynator projektu CRACoV z ramienia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJCM, mgr pielęgniarstwa. Koordynator badań populacyjnych i klinicznych w medycynie i ochronie zdrowia.