prof. dr hab. n med.  Jerzy Gąsowski

Adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, pracujący w O/K Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Badawczo zainteresowany m. In. epidemiologią chorób cywilizacyjnych, nieinwazyjnymi badaniami naczyń krwionośnych i zagadnieniami geriatrii klinicznej w tym przewidywaniem ryzyka powikłań.