dr Karol Przystalski

Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z Informatyki w 2015 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest założycielem i CTO firmy Codete oraz Medtransfer. Zarządza oraz monitoruje zespołem w Medtransfer. Pracuje z firmami z listy Fortune 500 realizując projekty z obszaru data science. Zbudował dział badawczy, który pracuje nad rozwiązaniami bazującymi na metodach uczenia maszynowego oraz rozwiązań z obszaru Big Data. Prowadzi wykłady, prelekcje oraz szkolenia w języku niemieckim, polskim oraz angielskim w obszarze data science, w szczególności w zastosowaniu metod uczenia maszynowego w praktyce. Był trenerem szkoleń w wydawnictwie O’Reilly.

www.linkedin.com/in/karolprzystalski/