dr n. med. Karolina Piotrowicz

Adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii pracujący w O/K Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ramach Projektu CRACoV, współkoordynator ramienia geriatrycznego Projektu, ze szczególnym zainteresowaniem badawczym obejmującym problematykę ostrej sarkopenii i ostrego zespołu kruchości w przebiegu infekcji SARS-CoV-2.