dr hab. n. med. prof. nzw. Katarzyna Krzanowska

Kierownik Oddziału Klinicznego Nefrologii i Dializoterapii NSSU
Kierownik Kliniki Nefrologii UJCM    
Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej
Ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowotnej w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ