prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński

Profesor i wykładowca Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji   Akademii   Górniczo-Hutniczej   im.   Stanisława   Staszica   w Krakowie. 

W latach 2002-2016 był kierownikiem Katedry Informatyki. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, wypromował 28 doktorów. Kierował wieloma grantami naukowymi. 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozproszonych systemów komputerowych, sieci komputerowych i architektur oprogramowania tych systemów. Bezpośrednio kieruje Grupą Systemów Rozproszonych. Aktywnie współpracuje z szeregiem instytucji naukowych na świecie oraz wieloma firmami informatycznymi wnosząc wkład do rozwoju przemysłu IT w Krakowie.