prof. dr hab. med. Marek Sanak

Kierownik Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pełnomocnik Prorektora Collegium Medicum UJ ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

Genetyk i biolog molekularny, członek Polskiej Akademii Umiejętności, autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu. 

Laureat prestiżowej nagrody Lancet Investigators Award za badania nad astmą oskrzelową prowadzone wspólnie z Andrzejem Szczeklikiem. 

Ekspert w zakresie badań nad wirusem COVID-19.