prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w latach  1998-2005 Rektor tej uczelni a w latach 2010 -2015 prezes Krakowskiego Oddziału PAN.

Wybitny informatyk, automatyki biocybernetyk, specjalista o wszechstronnych horyzontach i niekonwencjonalnych zainteresowaniach, należy do grona najwybitniejszych polskich naukowców. Prowadził pionierskie w Polsce badania nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych i sztucznej inteligencji wzakresie biocybernetyki i komputerowego modelowania systemów biologicznycha potem komputerowego rozumienia obrazów medycznych.

Członek wielu Rad Naukowych i Programowych konferencji naukowych, działa aktywnie w wielu ogólnopolskich towarzystwach naukowych. W ciągu wielu kadencji wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości członek z ogólnopolskiego  wyboru KBN i Rady Nauki. Członek wielu akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Członek IEEE, SPIE, ACM, a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Doktor honoris causa 24 uczelni krajowych i zagranicznych.

Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który z wyróżnieniem ukończył w roku 1971. Studiował także na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem przez pewien czas pracował potem jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Od 1971 r. związany z Katedrą Automatyki AGH (kolejne stanowiska: kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki 1974-1982, wicedyrektor Instytutu 1980-1988, kierownik Zakładu Biocybernetyki 1980-1992, kierownik katedry 1997-2016). Autor ponad 1000 publikacji naukowych i ponad 100 książek.

Biografia i wykaz dorobku prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza jest na stronie: www.tadeusiewicz.pl.